ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 
 
  1. בדואר אלקטרוני לכתובת info@bzr-trade.com
  2. בהודעה טלפונית  שניתן למסור בטלפון: 1801-22-11-22
  3. בדואר רשום לכתובת מנחם בגין 40 ד.3 פתח תקווה
  4. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה
בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.

 

 
          
             
 
     
 
שדה המסומן ב* הינו שדה חובה